Thứ Ba, 27/11/2018

03052328354408

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 38.191.004.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.290.607.600đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 38.191.004.850đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.290.607.600đ
Giải nhất ○○○○○ 11 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 582 500.000đ
Giải ba ○○○ 11811 50.000đ