Thứ Ba, 27/10/2020

03313336383908

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 49.181.031.300đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.589.227.950đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 49.181.031.300đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.589.227.950đ
Giải nhất ○○○○○ 16 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 645 500.000đ
Giải ba ○○○ 12483 50.000đ