Thứ Bảy, 27/10/2018

08091521444916
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
96,8 tỷ 1
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,3 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 1 96.756.562.650đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.345.070.700đ
Giải nhất ○○○○○ 15 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 811 500.000đ
Giải ba ○○○ 17237 50.000đ