Thứ Năm, 27/09/2018

08122935515434

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 67.249.412.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.213.103.350đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 67.249.412.850đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.213.103.350đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 572 500.000đ
Giải ba ○○○ 12078 50.000đ