Thứ Ba, 27/03/2018

09131415545522
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
300,0 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
25,0 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 300.000.000.000đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 25.040.212.000đ
Giải nhất ○○○○○ 27 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1219 500.000đ
Giải ba ○○○ 25937 50.000đ