Thứ Bảy, 27/02/2021

06112430505222
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
79,2 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,3 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 79.232.699.100đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.327.754.200đ
Giải nhất ○○○○○ 12 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 904 500.000đ
Giải ba ○○○ 18379 50.000đ