Thứ Bảy, 27/01/2018

21263638405011
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
290,8 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
6,9 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 290.823.421.800đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 6.859.255.550đ
Giải nhất ○○○○○ 13 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1185 500.000đ
Giải ba ○○○ 25473 50.000đ