Thứ Bảy, 26/12/2020

01243341435148

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 76.465.061.400đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.570.655.700đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 76.465.061.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.570.655.700đ
Giải nhất ○○○○○ 5 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 596 500.000đ
Giải ba ○○○ 14052 50.000đ