Thứ Năm, 26/12/2019

05061218235426
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
98,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 98.509.997.550đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.249.234.850đ
Giải nhất ○○○○○ 16 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1127 500.000đ
Giải ba ○○○ 21393 50.000đ