Thứ Ba, 26/12/2017

07111318264249

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 179.085.637.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 7.052.447.800đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 179.085.637.200đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 7.052.447.800đ
Giải nhất ○○○○○ 18 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1164 500.000đ
Giải ba ○○○ 23378 50.000đ