Thứ Bảy, 26/11/2022

08232448495201
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
94,3 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,8 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 94.333.835.100đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.833.839.050đ
Giải nhất ○○○○○ 22 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1074 500.000đ
Giải ba ○○○ 23690 50.000đ