Thứ Ba, 26/11/2019

07193841424704
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
69,0 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,9 tỷ 3
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 68.962.775.250đ
Jackpot 2 ○○○○○● 3 1.645.004.350đ
Giải nhất ○○○○○ 13 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 690 500.000đ
Giải ba ○○○ 13562 50.000đ