Thứ Ba, 26/10/2021

21242934395320

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 91.883.861.400đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.389.598.700đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 91.883.861.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.389.598.700đ
Giải nhất ○○○○○ 15 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 874 500.000đ
Giải ba ○○○ 19933 50.000đ