Thứ Năm, 26/10/2017

02101530345003

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 83.506.415.700đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.187.303.150đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 83.506.415.700đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.187.303.150đ
Giải nhất ○○○○○ 4 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 426 500.000đ
Giải ba ○○○ 9309 50.000đ