Thứ Bảy, 26/08/2017

17253031364120
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
42,7 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,4 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 42.705.608.250đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.411.734.250đ
Giải nhất ○○○○○ 5 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 317 500.000đ
Giải ba ○○○ 7387 50.000đ