Thứ Ba, 26/07/2022

05080913144753

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 40.513.467.450đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.168.163.050đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 40.513.467.450đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.168.163.050đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 765 500.000đ
Giải ba ○○○ 16548 50.000đ