Thứ Ba, 26/06/2018

17182139404303

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 33.230.491.950đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.968.832.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 33.230.491.950đ
Jackpot 2 ○○○○○● 2 1.984.416.000đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 470 500.000đ
Giải ba ○○○ 9947 50.000đ