Thứ Ba, 26/05/2020

11122324344743
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
39,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
6,3 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 39.110.032.200đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 6.348.225.450đ
Giải nhất ○○○○○ 11 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 586 500.000đ
Giải ba ○○○ 11715 50.000đ