Thứ Bảy, 26/05/2018

07122831404415
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
35,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,4 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 35.144.050.350đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.373.749.550đ
Giải nhất ○○○○○ 6 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 567 500.000đ
Giải ba ○○○ 11748 50.000đ