Thứ Năm, 26/04/2018

23262931365455

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 311.383.703.550đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.264.855.950đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 311.383.703.550đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.264.855.950đ
Giải nhất ○○○○○ 15 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 941 500.000đ
Giải ba ○○○ 19915 50.000đ