Thứ Bảy, 26/03/2022

01061630345529

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 56.307.304.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.506.184.300đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 56.307.304.200đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.506.184.300đ
Giải nhất ○○○○○ 12 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 647 500.000đ
Giải ba ○○○ 13940 50.000đ