Thứ Ba, 26/03/2019

15192840444814
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
87,9 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,4 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 87.855.300.750đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 4.377.501.800đ
Giải nhất ○○○○○ 23 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 970 500.000đ
Giải ba ○○○ 18583 50.000đ