Thứ Ba, 26/02/2019

08091634424345
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
60,3 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,4 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 60.260.695.050đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.449.817.550đ
Giải nhất ○○○○○ 12 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 746 500.000đ
Giải ba ○○○ 15073 50.000đ