Thứ Năm, 26/01/2023

08151820334114
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
67,3 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 67.293.412.500đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.166.658.450đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 727 500.000đ
Giải ba ○○○ 16315 50.000đ