Thứ Bảy, 26/01/2019

20273343535448
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
37,7 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,3 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 37.689.645.000đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.302.430.200đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 398 500.000đ
Giải ba ○○○ 8306 50.000đ