Thứ Năm, 25/11/2021

16182429334143

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 144.675.020.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.487.843.900đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 144.675.020.100đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.487.843.900đ
Giải nhất ○○○○○ 16 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1177 500.000đ
Giải ba ○○○ 26734 50.000đ