Thứ Ba, 25/10/2022

08182022424601
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
52,0 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,3 tỷ 2
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 51.961.066.050đ
Jackpot 2 ○○○○○● 2 2.172.965.175đ
Giải nhất ○○○○○ 17 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 792 500.000đ
Giải ba ○○○ 17146 50.000đ