Thứ Năm, 25/10/2018

16232931454819

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 94.362.451.050đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.079.058.300đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 94.362.451.050đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.079.058.300đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 694 500.000đ
Giải ba ○○○ 14395 50.000đ