Thứ Bảy, 25/09/2021

07202743485137
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
60,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,9 tỷ 2
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 60.108.577.500đ
Jackpot 2 ○○○○○● 2 2.459.205.725đ
Giải nhất ○○○○○ 13 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 586 500.000đ
Giải ba ○○○ 10788 50.000đ