Thứ Ba, 25/09/2018

02030613141709

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 65.331.482.700đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.884.290.450đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 65.331.482.700đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.884.290.450đ
Giải nhất ○○○○○ 17 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 683 500.000đ
Giải ba ○○○ 14038 50.000đ