Thứ Năm, 25/08/2022

19303540495342
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
57,9 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,6 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 57.912.621.600đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.598.682.900đ
Giải nhất ○○○○○ 11 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 676 500.000đ
Giải ba ○○○ 14408 50.000đ