Thứ Ba, 25/08/2020

21353638444714

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 36.268.263.300đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.169.552.550đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 36.268.263.300đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.169.552.550đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 426 500.000đ
Giải ba ○○○ 9575 50.000đ