Thứ Năm, 25/07/2019

03313441525316
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
32,7 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,3 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 32.670.348.600đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.296.705.400đ
Giải nhất ○○○○○ 2 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 312 500.000đ
Giải ba ○○○ 6720 50.000đ