Thứ Bảy, 25/06/2022

14173135374028
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
128,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
5,4 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 128.468.041.500đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.369.089.950đ
Giải nhất ○○○○○ 24 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1100 500.000đ
Giải ba ○○○ 24718 50.000đ