Thứ Ba, 25/06/2019

03143435404923

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 76.160.770.950đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.312.352.950đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 76.160.770.950đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.312.352.950đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 565 500.000đ
Giải ba ○○○ 13217 50.000đ