Thứ Bảy, 25/04/2020

04182430535513
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
147,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,4 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 147.103.949.100đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.414.889.150đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 920 500.000đ
Giải ba ○○○ 21152 50.000đ