Thứ Năm, 25/02/2021

09193240455101

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 76.449.418.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.018.500.800đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 76.449.418.500đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.018.500.800đ
Giải nhất ○○○○○ 12 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 807 500.000đ
Giải ba ○○○ 17785 50.000đ