Thứ Ba, 25/01/2022

02161720315150

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 47.714.037.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.211.981.150đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 47.714.037.600đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.211.981.150đ
Giải nhất ○○○○○ 13 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 724 500.000đ
Giải ba ○○○ 16146 50.000đ