Thứ Năm, 25/01/2018

01103044455004

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 281.341.050.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.805.658.750đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 281.341.050.600đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.805.658.750đ
Giải nhất ○○○○○ 23 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1372 500.000đ
Giải ba ○○○ 28003 50.000đ