Thứ Ba, 24/12/2019

03163034505548
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
96,3 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,1 tỷ 2
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 96.266.883.900đ
Jackpot 2 ○○○○○● 2 2.050.285.925đ
Giải nhất ○○○○○ 18 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 793 500.000đ
Giải ba ○○○ 17237 50.000đ