Thứ Ba, 24/11/2020

04071920225323
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
46,3 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,9 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 46.305.971.850đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.932.951.250đ
Giải nhất ○○○○○ 14 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 705 500.000đ
Giải ba ○○○ 14055 50.000đ