Thứ Bảy, 24/11/2018

03101125405417
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
36,8 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,1 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 36.820.442.100đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.138.322.850đ
Giải nhất ○○○○○ 11 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 466 500.000đ
Giải ba ○○○ 9517 50.000đ