Thứ Năm, 24/10/2019

09142341455013

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 42.764.346.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.265.827.450đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 42.764.346.750đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.265.827.450đ
Giải nhất ○○○○○ 12 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 550 500.000đ
Giải ba ○○○ 10040 50.000đ