Thứ Năm, 24/09/2020

12284142525350

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 56.419.684.950đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.367.150.700đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 56.419.684.950đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.367.150.700đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 519 500.000đ
Giải ba ○○○ 10959 50.000đ