Thứ Ba, 24/09/2019

12333940485335
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
72,7 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,9 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 72.724.240.650đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.916.518.200đ
Giải nhất ○○○○○ 16 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 609 500.000đ
Giải ba ○○○ 12588 50.000đ