Thứ Năm, 24/05/2018

24252629364840
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
33,3 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 33.284.469.900đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.167.129.500đ
Giải nhất ○○○○○ 12 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 634 500.000đ
Giải ba ○○○ 12330 50.000đ