Thứ Ba, 24/04/2018

17182440414606
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
305,2 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,6 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 305.150.984.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.572.331.600đ
Giải nhất ○○○○○ 11 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 967 500.000đ
Giải ba ○○○ 20916 50.000đ