Thứ Năm, 24/03/2022

05091635454644

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 53.906.255.400đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.239.401.100đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 53.906.255.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.239.401.100đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 809 500.000đ
Giải ba ○○○ 16337 50.000đ