Thứ Bảy, 24/03/2018

01303845485012
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
311,9 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,3 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 311.943.369.900đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.327.041.100đ
Giải nhất ○○○○○ 16 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 918 500.000đ
Giải ba ○○○ 21031 50.000đ