Thứ Bảy, 24/02/2018

05072432454901
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
305,6 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,6 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 305.600.910.600đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.622.323.400đ
Giải nhất ○○○○○ 21 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1361 500.000đ
Giải ba ○○○ 30270 50.000đ